Köymak Tarım Makinaları 50 yıla yakın süredir hububat ekim makinası üretmektedir. Ekim makinasının görevi ; tohum ve gübreyi homojen bir şekilde tarlanın her yerinde istenilen kilo/dekar ve derinliğe bırakmasıdır. Günümüz teknolojisinde bu özelliği hemen hemen her tohum ekme makinası sağlamaktadır. Tecrübelerimiz tarla ve iklim şartları değiştiğinde makinanın sorunsuz, akıcı ve ekim işleminin kısıtlı zaman içinde çabuk yapılması için, ekici ayakların şekli ve diziliminin büyük önem taşıdığını göstermektedir.