Toplam sütünün %80’inden fazlasını üreten küçük üreticiler, taşınabilen güğümlü sağım makinaları ile sağım yapmaktadır. Bu makinaları temizlemesi ve yıkaması çok güçtür Çoğunlukla her sağımdan sonra muntazam makine temizliği ihmal edilmektedir.