Trimble Field-IQ™ ekipman kontrol sistemi, tohum ve gübre bindirmesini engelleyen, malzeme uygulamalarının miktarını kontrol eden, tohum dağıtımını veya gübre tıkanıklığını izleyen ve püskürtme bomunun yüksekliğini kontrol eden bir sektör kontrolü ve değişken oranlı uygulama kontrol sistemidir. Field-IQ sistemi, TMX-2050™ ekran, GFX-750™ ekran, FmX® entegre ekran ve CFX-750™ ekran üzerinde çalışır. Bu ekranların her biri Field-IQ özelliklerinin farklı bir kombinasyonunu desteklemektedir. Bu sayede ihtiyaçlarınıza uygun arayüzü seçebilmenizi sağlar.