GreenSeeker ekin algılama sistemi, ekinlerin azot gibi ihtiyaçlarını algılayan, değişken oran uygulaması ve tarlanın vigor haritalarını çıkarmaya yarayan bir sistemdir.