TrueGuide™ ekipman yönlendirme sistemi, traktörün hareketini ekipmanın hat üzerinde kalmasına göre ayarlayan, izleyen ve düzelten pasif bir yönlendirme sistemidir. TrueGuide ile ekipmana taklan GNSS alıcıdan faydalanılır ve traktördeki dümenleme sistemi traktörü değil ekipmanı tam olarak hattın üzerinde tutacak şekilde dümenleme yapar.