TrueTracker™ ekipman otomatik dümenleme sistemi, hem traktörünüzü ve hem de kendinden hidrolik dümenlemeye sahip ekipmanınızı birlikte yöneten ve özellikle eğimli arazilerde her ikisini de hat üzerinde tutan aktif bir ekipman dümenleme sistemidir.